Voor de verwerking van gegevens hou ik mij aan de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

 

Van klanten worden enkel de bedrijfsgegevens bijgehouden die nodig zijn om de wettelijke verplichtingen na te komen (factuur opstellen, btw nummer, ...) en om de praktische afhandeling van de opdracht uit te voeren. Het gaat dan over adres, mail en telefoon. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 

Van eigenaars van een locatie, modellen, … worden enkel contactgegevens bijgehouden die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen als mailbestand in Gmail en One.com. Een overzicht met adressen wordt bijgehouden in Google Drive. Na afhandeling van de opdracht en uiterlijk na één jaar worden deze gegevens vernietigd.

 

Foto’s van personen worden opgeslagen op een harde schijf en twee aparte backupschijven. De foto’s worden gebruikt door de klant en mezelf op de meest uiteenlopende media: online, digitaal, afgedrukt, drukwerk, … De naam of andere gegevens van de afgebeelde persoon wordt niet bijgehouden. Door de aard van de foto en het poseren wordt aangenomen dat er toestemming is gegeven. Voor minderjarigen wordt een schriftelijke toestemming van ouder of voogd gevraagd vooraleer een foto wordt gemaakt.

 

Wanneer je inschrijft, kunnen we je tot slot ook naar jouw geboorteplaats en –datum vragen. Deze informatie houden wij bij om statistische redenen. Met deze gegevens vormen wij ons een beter beeld van ons publiek. Onze organisatie houdt geen zogenaamde ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

 

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website waarlangs je naar mijn website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mij mogelijk om mijn website permanent te optimaliseren. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of cookies nadien van je harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser.

 

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 

Recht op informatie over wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt

Recht op inzage en kopie van jouw gegevens zoals deze bewaard worden in ons administratiesysteem

Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

Recht op bezwaar

Recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens.

Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zover de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen dat mogelijk maakt. Als deelnemer kan je bijvoorbeeld niet ‘vergeten’ worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Als lesgever kan je je gegevens niet laten wissen zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.

Recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden of te verwerken

Recht op overdraagbaarheid

Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering

Recht op beperking van verwerking

Als je jouw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, neem dan contact op via info@stefaanvanderbiest.be

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je surfgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

Fotografie Stefaan Van der Biest  |  Dolage 9  |  9620 Zottegem
 

info@stefaanvanderbiest.be  |  0497 46 06 56
 

Algemene voorwaarden